ზოგადი უნარების კურსი

ტრენიგ ცენტრი NB  გთავაზობთ ზოგადი უნარების მოსამზადებელ კურსებს


კურსი გამიზნულია აბიტურიენტებისთვის, რომლებიც აბარებენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. მოსამზადებელი პროგრამა - მოიცავს 


 ვერბალური ნაწილი

  • ანალოგიები, 
  • წინადადებების შევსება,
  • ლოგიკური მსჯელობა
  • წაკითხული ტექსტის გააზრება

მათემატიკური ნაწილი.

  • რაოდენობრივი შედარება
  • ამოცანები
  • მონაცემთა საკმარისობა
  • მონაცემთა ანალიზი


მსმენელმა კურსის დასრულების შემდეგ უნდა შეძლოს: ტესტის ყველა მიმართულების მიხედვით ამოცანათა გადაწყვეტა, ტესტის სტრუქტურისა და მის წინაშე დასმული ამოცანების ზოგადი ტიპების ანალიზი, ორიენტირება დროში. ათვისებულ უნდა იქნას ტესტზე მუშაობის სპეციფიკა და სწორად განისაზღვროს პრიორიტეტები.


ჯგუფში ადგილები შეზღუდულია, ჩაწერა მიმდინარეობს წინასწარ.

მეცადინეობა ტარდება კვირაში 2 ჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა ინდივიდუალურად 1,5 სთ. და ჯგუფებში 2 სთ.

კურსის ღირებულებაა- 2- კაციან ჯგუფში 120 ლარი (1 თვე)

3-კაციან ჯგუფში 100ლ

5-კაციან ჯგუფში 80 ლ.

ინდივიდუალურად 150ლ.

კურს უძღვება 5 წლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალი რეპეტიტორი, სკოლა კომაროვის წარჩინებული კურსდამთავრებული და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100%-ნი გრანტის მფლობელი რატი ციქუბაძე.

მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბას ქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონები: 272- 87 -87;   593 73 70 43

ელფოსტა: birchadze12@gmail.com

skype:nbcenter.ge

ვებ-გვერდი: www.NBACADEMY.ge

ფეისბუქ გვერდი: ტრენინგ ცენტრი „NB”

გადმოწერე სილაბუსი - ზოგადი უნარების კურსი
1