ავტოკადის კურსები

~ NB~ აკადემია  გიწვევთ   ავტოკადის შემსწავლელ კურსებზე.


კურსის განკუთვნილია დამწყები და უკვე მოქმედი დიზაინერებისთვის და არქიტექტორებისთვის, ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე დაეუფლოს სამშენებლო არქიტექტურულ პროგრამებს.

AUTOCAD- ის კურსის თემატიკა

  • საერთო ცნობები პროგრამული პაკეტის autocadi-ის შესახებ; საკორდინატო სისტემები
  • გეომეტრიული პრიმიტივები, მათი აგება. გეომეტრიული პრიმიტივების რედაქტირება;
  •  პრიმიტივების თვისებები. ფენები;  დაშტრიხვა; ტექსტთან მუშაობა და ფენების დასმა; ბლოკები; სამ განზომილებიანი ობიექტების წარმოდგენა აგება და რედაქტირება
  • ზედაპირები, ბადისებრი მოდელირება და რედაქტირება
  • მასალების მინიჭება და რენდერირება; ანიმაცია, აუტოკადის საშუალებით
  • ფურცლები, ფურცლის სივრცეში და ნახაზის დასაბეჭდად გამოტანა.
  • სტუდენტები გაივლიან პრაქტიკულ სავარჯიშოებს კონკრეტული სპეციალობის მიხედვით; განიხილავენ კონკრეტულ პროექტებს. განვლილ მასალაზე მიეცემათ ლიტერატურაც.


კურს უძღვება მოქმედი არქიტექტორი.

კურსის ხანგრძლივობა და ღირებულება: 10 გაკვეთილი  200 ლარი ინდივიდუალურად.

კურსის ხანგრძლივობა და ღირებულება: პროფესიონალური კურსი 20 გაკვეთილი 400 ლარი.

 

დამთავრების შემდეგ გაიცემა ორენოვენი სერთიფიკატი.


მიღება წარმოებს წინასწარი  ჩაწერის  საფუძველზე.


მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბასქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონები: 272- 87 -87; 2-14-66-43; 593 73- 70- 43;


ელ-ფოსტა: info@nbacademy.ge

ვებ-გვერდი: www.nbacademy.ge

სკაიპი: nbcenter.ge


გადმოწერე სილაბუსი - ავტოკადის კურსები
1