რუსული ენა

ტრენინგ ცენტრი“ NB“  გთავაზობთ  მიღებას  რუსული ენის  მოსამზადებელ  კურსებზე.


კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც დროის მოკლე მონაკვეთში სურს შეისწავლოს თავისუფლად საუბარი, ასევე, სურს საფუძვლიანად შეისწავლოს ენა.

მიღება  წარმოებს  წინასწარი  გასაუბრების   საფუძველზე  მსმენელის დონის  შესაბამისად.

მიიღებიან როგორც  აბიტურიენტები,  ასევე სკოლის  მოსწავლეები  და  ყველა ის მსმენელი ვისაც სურს რუსული ენის შესწავლა.


სწავლება  მიმდინარეობს   როგორც ინდივიდუალურად  ისე მცირე რიცხოვან ჯგუფებში. სწავლებისას  მსმენელები  შეისწავლიან  როგორც ლექსიკას და სასაუბრო  რუსულს  ასევე  საფუძლიანად  შეისწავლიან  გრამატიკას. მეცადინეობა ტარდება კვირაში სამჯერ. ლექციის ხანგრძლივობა 1  საათი.


 1. Фонетика.
 2. Состав слова,сложные слова.
 3. Склонение  существительных, суффиксы существительных.
 4. Род и число существительных, склонение существительных.
 5. Прилагательное, склонение прилагательных.
 6. Суффиксы прилагательных.
 7. Предлоги.
 8. Числительное.
 9. Местоимение.
 10. Глагол. Время , спряжение и вид глаголов.
 11. Союзы ,частицы.


სწავლის ღირებულება: 3-4  კაციან  ჯგუფში : 120 ლარი. ინდივიდუალურად: 150 ლარი.


მიღება  წარმოებს  წინასწარი  ჩაწერით.


მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბას ქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონები:  272-87-87;  593 737043,

ელ .ფასტა: birchadze12@gmail.com

ვებ-გვერდი: http: //www.nbacademy.ge

ფეისბუქ-გვერდი: ტრენინგ ცენტრი „NB”

გადმოწერე სილაბუსი - რუსული ენა
1