კომპ. ქსელები და სისტემები Cisco

NB აკადემია გთავაზობთ კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების ადმინისტრირების კურსებს:


CCNA (Cisco Certified Network Associate)


Cisco–ს აკადემიის CCNA (Cisco Certified Network Associate) კურსი წარმოადგენს  საბაზისო კურსს, რომელიც შეასწავლის სტუდენტებს კომპიუტერული, მცირე და საშუალო, ზომის ქსელის დაგეგმვის, ინსტალაციისა და მართვის საკითხებს. აღნიშნული კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ საკითხებს, ასევე პრაქტიკულ ლაბორატორიულ სამუშაოებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია ადმინისტრატორის ყოველდღიური საქმიანობის ეფექტურად შესრულებისთვის.


კურსი შედგება ოთხი ნაწილისგან:

  • კომპიუტერული ქსელის საფუძვლები.
  • მარშუტიზაცია და მარშუტიზაციის პროტოკოლები.
  • კომუტაცია ლოკალურ ქსელებში და უკაბელო კავშირი.
  • გეოგრაფიულად მოშორებული ქსელების ჩართვის პროტოკოლები.


თითო ნაწილის ხანგრძლივობა: 1,5 თვე - ღირებულება 220 ლარი.

ოთხივე ნაწილის ხანგრძლივობა: 6 თვე. სრული კურსის ღირებულება 880 ლარი.

ტელეფონები: 272-87-87:  593-73-73-70-43

გადმოწერე სილაბუსი - კომპ. ქსელები და სისტემები Cisco
1