ოფის მენეჯმენტი+ PR/HR

ტრენინგ ცენტრი „NB“ გიწვევთ  ოფის  მენეჯერის კურსებზე +HR- მენეჯმენტის კურსი საჩუქრად.


ოფის მენეჯერის კურსი გათვალისწინებულია იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ადმინისტრაციულ მენეჯერებად; უკვე დასაქმებული ოფის-მენეჯერებისათვის, რომლებსაც სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება ადმინისტრაციული მენეჯერის დონეზე; ადამიანებისათვის, რომლებსაც აქვთ მცირე ბიზნესი და ესაჭიროებათ საოფისე პროცედურების ეფექტურად მართვის დანერგვა თავიანთი საქმისთვის. 

თეორიული კურსის შემდეგ მსმენელები უფასო სტაჟირებას  გაივლიან ჩვენსავე ორგანიზაციაში. შესწავლიან პრინტერთან და სკანერთან მუშაობას. კომპიუტერზე შექმნიან და ააგებენ საოფისე დოკუმენტაციას, როგორიცაა: (ინვოისები, ხელშეკრულებები, ოქმები, განცხადებები, მიღება-ჩაბარების აქტები,  სხავდასხვა სირთულის ცხრილები და სატიტულე ფურცლები.)


პროგრამის შინაარსს წარმოადგენს:

 • ოფისის მენეჯმენტის მიზნები და არსი თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ორგანიზაციის მართვა, ორგანიზაციული მენეჯმენტი
 • მენეჯმენტისა და მენეჯერის უნარ- ჩვევები.
 • სამუშაოს დაგეგმვა, ორგანიზება, კონტროლი
 • სამუშაო დავალების ანალიზი და აღწერა
 • მედია და ინტერნეტ განაცხადების მომზადება
 • საქმიანი შეხვედრები, ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. მოლაპარაკების მენეჯმენტი.
 • სამუშაო ჯგუფების ფორმირება, შრომითი რესურსების მენეჯმენტი.
 • დოკუმენტ-ბრუნვის ორგანიზება, საბუთების წარმოება, ფინანსური მენეჯმენტი.
 • საოფისე მასალების დამომსახურების ბიუჯეტირება
 • პროფორმა ინვოისი
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები, მენეჯმენტის საფუძვლები.
 • დოკუმენტურ ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა, თანამედროვე საქმის წარმოება. ელექტრონული ოფისი.
 • მდივან-რეფერენტის შრომის ორგანიზაცია.


HR -მენეჯმენტის ტრენინგ კურსი

სასწავლო პროგრამა წარიმართება ფსიქოლოგიური ტესტებისა და პრაქტიკული მაგალითების გარჩევა ანალიზის  (Case Study) მეთოდის გამოყენებით.

 • HR მართვის მიზანი და H R M როლი  ორგანიზაციის  განვითარებაში
 • ადამიანური რესურსის დაგეგმვა
 • HR მენეჯმენტის განყოფილება; HR მენეჯერის ფუნქციები; HRM პოლიტიკა
 • პერსონალის შრომითი მოტივაცია, მოტივაციის თეორიები, მოტივაციის  სისტემები
 • კადრების მოზიდვა, დაქირავება; შერჩევის პროცედურების დაგეგმვა და წარმართვა
 • სამუშაოს აღწერა და ანალიზი; მოთხოვნათა პროფილი
 • ორგანიზაციუილი კულტურა; სამუშაო დისიპლინა
 • პერსონალის   ტრენინგი და განვითარება
 • თანამშრომლების / შესრულებული სამუშაოს შეფასების პროცედურები, სისტემები და მეთოდები; შეფასების ინტერვიუ
 • თანამშრომლებთან ურთიერთობის ხელოვნება; საშტატო გადაადგილებები; კადრების შემცირება, კადრების დენადობა; პროფესიული სტრესის და შიგა-კონფლიქტების მართვა

ჩაწერა წინასწარი რეგისტრაციით

კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს: 1,5 თვეს. მეცადინეობა ტარდება კვირაში სამჯერ.

ღირებულება: 450 ლარი. (3 -5 კაციან ჯგუფში); ინდივიდუალურად: 550 ლარი.

ტესტირების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

PR- საზოგადოებასთან  ურთიერთობის  მენეჯმენტი

 • რა არის PR; ეფექტური PR სამსახური; PR კამპანიის დაგეგმვა
 • შიდა კორპორატიული PR; PR - ურთიერთობა მედიასთან
 • PR: ფაბლისითი, იმიჯი, რეპუტაცია; PR  კრიზისული კომუნიკაციების ეფექტური მართვა;
 •  PR - სოციალური პასუხისმგებლობა; დადებითი და უარყოფითი სტერეოტიპები; 
 • შავი PR და პროპაგანდა;
 • PR ეფექტური კომუნიკაციები

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: – 1 თვე: 12 საათი. კვირაში სამჯერ

ღირებულება: ჯგუფურად- 200 ლარი. ინდივიდუალურად- 400 ლარი.

ტესტირების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბასქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონი: 272 87 87; 214-66-43; 593 73 70 43.

ვებ გვერდი: www.nbacademy.ge

ი-მეილი: info@nbacademy.ge

გადმოწერე სილაბუსი - ოფის მენეჯმენტი+ PR/HR
1