ქორელის კურესბი

NB აკადემია გიწვევთ გრაფიკული პროგრამა Corel Draw-ის შემსწავლელ კურსებზე.


სასწავლო კუსის მიზანია მსმენელები სრულყოფილად დაეუფლონ ვექტორულ ობიექტებთან მუშაობის სპეციფიკას, შეძლონ ობიექტების შექმნა, ტრანსფორმირება და დამუშავება, ტექსტთან მუშაობა და მისი სტილიზაციის მეთოდები; გრაფიკული რედაქტორების ძირითადი ელემენტების: შრეების, არხების, ნიღბებისა და ფილტრების დანიშნულება და მათი მუშაობის პრინციპები; ბუკლეტების, ფლაერების, პლაკატების, სარეკლამო ბანერების, სავიზიტო ბარათების, სხვა პოლიგრაფიული ნამუშევრების დიზაინის შემუშავება და ბეჭდვისათვის მომზადება. 


კურსის თემატიკა:

 • შესავალი, ახალი დოკუმენტის (სამუშაო ფაილის) შექმნა;
 • მარტივი ობიექტების შექმნა და რედაქტირება;
 • ფერის ჩასმა, კონტური, გრადაციები;
 • ტექსტთან მუშაობის ძირითადი პრინციპები;
 • ობიექტების დაჯგუფება და განცალკევება;
 • ნებისმიერი სირთულის ობიექტის შექმნა;
 • შექმნილ გრაფიკაზე ეფექტების გამოყენება;
 • რასტრული იმიჯი (JPEG, TIFF, GIF, PNG);
 • Import/Export (სხვა პროგრამებში შექმნილი ფაილის ქორელში გადმოტანა და რედაქტირება);
 • სავიზიტო ბარათის დამზადება;
 • საბოლოო კორექტივების შეტანა და ფაილის დასაბეჭდად გამზადება;
 • დაზიანებული ლოგის აღდგენა;
 • ლოგოს დამზადების ტექნიკა;
 • სავიზიტო ბარათების, ფლაიერების, სარეკლამო ბუკლეტების დამზადება;
 • ინტერიერის დიზაინი;
 • მოძრავი ანიმაციური ტექსტების და სურათების დამზადება.


კურსის დამთავრების შემდეგ  გაიცემა  ორენოვანი სერთიფიკატი


მიღება წინასწარი რეგისტრაციით.


კურსის ხანგრძლივობა:  1 თვე, კვირაში 3-ჯერ, სულ 12 საათი.

ღირებულება: ჯგუფში:  ინდივიდუალურად 600 ლარი.


მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბასქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონები: 272- 87 -87; 593 73- 70- 43; 2-14-66-43;

ელ-ფოსტა: info@nbacademy.ge

ვებ-გვერდი:www.nbacademy.ge

სკაიპი: nbcenter.ge

გადმოწერე სილაბუსი - ქორელის კურესბი
1