სამგანზომილებიანი გრაფიკა

NB აკადემია გთავაზობთ სამგანზომილებიანი გრაფიკის 3ds Max-ის კურსებს.


3ds Max -სამგანზომილებიანი გრაფიკის კურსი შედგება ოთხი საფეხურისაგან:

 • მოდელირება
 • ვიზუალიზაცია, რენდერი - VRay Render:
 • რთული მოდელირება:
 • ანიმაცია

                                                     

I საფეხური- მოდელირება

 • 3Ds Max პროგრამის ინტერფეისი, ობიექტების შექმნა, ზომის ერთეულების განსაზღვრა, მაშტაბირება. ობიექტების კლონირება, დაჯგუფება, მიბმა და გათანაბრება. კოორდინატების სისტემა, ობიექტების მონიშვნა და ცენტრის განსაზღვრა. პოლიგონებით მოდელირება Editable Poly: 
 • Extrude (გამოწევა); Outline (გარეკონტური); Insert (ჩასმა); Attach (გამთლიანება)
 • Detach (გამოყოფა); Bevel. Insert verte (წერტილის დამატება); Weld (შეერთება); Connect (შეერთება)
 • Slice plane (სიბრტყით გაჭრა); Cut (ამოჭრა) Quick Slice; Chamfer (დაქანება); Bridge (ხიდი); Cap (გადახურვა)
 • რთული ობიექტების შექმნა
 • დეფორმირების მოდიფიკატორები: Bend (მოღუნვა); Displace (გადაადგილება); Mirror (სარკე); Noise (ხმაური); Push (გამოგდება); Relax (მოდუნება); Ripple (ტალღოვანება); Shell (ქერქი); Skew (გადახრა); Stretch (გაჭიმვა); Taper (წაწვრილება); Wave (ტალღა); Twist (დაგრეხა); Spherify (სფეროსებული); Squeeze (გამოწურვა)
 • მობრუნების ზედაპირების შექმნა Lathe, Splines, ხაზობრივი მოდელირება, ხაზობრივი პრიმიტივები, ავეჯის, ინტერიერისა და ექსტერიერის მოდელირება.
 • მასალების რედაქტორი- ფანჯარა Material Editor. სტანდარტული ტიპის მატერიალები.
 • მატერიალების შექმნა. ძირითადი და დამატებითი პარამეტრები. მოდიფიკატორი UVW Map. ტექსტურის გასწორება gizmo. სცენის განათება. სინათლის წყაროს სცენაზე განთავსების წესები. სინათლის დამოკიდებულება და ჩრდილები. კამერასთან მუშაობა. სცენის ვიზუალიზაცია. ანიმაციის საფუძვლები. დროის კონფიგურაცია, ანიმაციის კონტროლიორები, ანიმაციის შექმნა და ვიდეოს სახით შენახვა.


I საფეხურის შესწავლით: თქვენ შეძლებთ სხვადასხვა სამგანზომილებიანი ობიექტების მოდელირებას, განათებას შუქ-ჩრდილების ეფექტებით და კამერასთან მუშაობას, აგრეთვე, მოდელირების საფუძვლებს ინტერიერის და არქიტექტურული დიზაინისთვის.       


კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.

კურისის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 350 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 300 ლარი.


II საფეხური:  ვიზუალიზაცია, რენდერი - VRay Render:

 • ვიზუალიზაციის შიდა ალგორითმი VRay პარამეტრების დაყენება
 • VRay მასალების შექმნა: მინა, კერამიკა, ნიკელი, სარკე, ხე, ლითონი, ფილა, აგური
 • რთული VRay ტექსტურების შემოტანა და პარამეტრების დაყენება
 • VRayFur ხალიჩის და თმის შექმნა
 • გარემოს არეკვლა HDRI პარამეტრების ცვლილება
 • ვიზუალიზაცია Indirect Illumination. Irradiance map
 • განათების და ჩრდილის პარამეტრები VRay light, VRay Shadows
 • მზის განათება VRaySun
 • VRayIES პარამეტრების დაყენება
 • VrayPhysicalCamera კამერის პარამეტრების დაყენება. კამერის ანიმაცია
 • გარემოს და კამერის ერთმანეთთან შეთავსება. რენდერი 


II საფეხურის შესწავლით - თქვენ შეძლებთ Vray Render პლაგინით ვიზუალიზაციას და 3D მოდილისაგან რეალისტური ფოტოსურათის მიღებას. Vray Render დღეისათვის ყველაზე საუკეთესო პროგრამაა არქიტექტურული ვიზუალიზაციისათვის და ფართოდ გამოიყენება ინტერიერის და ექსტერიერის დიზაინისათვის. შეისწავლით სწრაფი და ხარისხიანი ვიზუალიზაციის პარამეტრების დაყენებას. ექსპოზიციის მართვას, რთული ტექსტურების გამოყენებას და მართვას, გლობალური განათების საშუალებებს, სფერისებური, ბრტყელი, სტანდარტული, მზის განათების მოდელირებას.


კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.

კურისის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 350 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 300 ლარი.


III საფეხური - რთული მოდელირება:

 • VrayProxy მცენარეების შემოტანა. Vray mesh.
 • ნაჭრის შექმნა Cloth მოდიფიკატორის დახმარებით. Object Properties.
 • რთული მოდელირება, გარემოს მოდელირება.
 • ხაზებით მოდელირება, Nurbs - მოდელირება.
 • ავტომობილის საბურავის მოდელირება.
 • ავტომობილის მოდელირება.
 • ადამიანის თავის მოდელირება.
 • პერსონაჟის მოდელირება. პერსონაჟის ტექსტურირება.
 • განათება. განათება თამაშების დიზაინისთვის.
 • ვიზუალიზაცია.


3ds Max -ის III საფეხურის შესწავლით - თქვენ გეცოდინებათ რთული სამგანზომილებიანი ობიექტების მოდელირება, განათების სხვადასხვა შუქ-ჩრდილების ეფექტების და კამერასთან მუშაობა ასევე რთული მოდელირება მოდიფიკატორების გამოყენებით.


კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.

კურისის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 350 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 300 ლარი.


IV საფეხური - ანიმაცია:

 • ანიმაცია. დროის ინტერვალების დაყენება. კონტროლიორები. იერარქია და კინემატიკა.
 • პერსონაჟის აღჭურვა ძვლოვანი სისტემით. მოდული Character studio ფიზიკა და დინამიკა. წყალი, ცეცხლი, აფეთქება, ნაწილაკები Particle Flow, რეაქტორი პარამეტრები. ვიდეო მონტაჟი. ფანჯარა Video Post.
 • ანიმაციის ვიზუალიზაცია.


IV საფეხურის შესწავლით - თქვენ შეძლებთ პერსონაჟების და ობიექტების ანიმირებას; წყლის, ცეცხლის, აფეთქების და სხვა ბუნებრივი მოვლენების ეფექტების შექმნას ასევე, გეცოდინებათ  ვიდეორგოლების შექმნის საბაზო პრინციპები. 


კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1სთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.

კურისის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 350 ლარი. 2-3 კაციან ჯგუფში : 300 ლარი.


კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბასქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონები: 272- 87 -87; 214-66-43; 593 73- 70- 43;

ელ-ფოსტა: info@nbacademy.ge

ვებ-გვერდი: www.nbacademy.ge

სკაიპი: nbcenter.ge


გადმოწერე სილაბუსი - სამგანზომილებიანი გრაფიკა
1