ფოტოშოპის კურსი

NB აკადემია გიწვევთ  ფოტოშოპის  შემსწავლელ კურსებზე.


კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები:  

კურსზე მსმენელები შეისწავლიან Adobe Photoshop–ის ძირითად მახასიათებლებს და ფუნქციებს. ისინი შეისწავლიან იმ ფუნდამენტურ უნარ-ჩვევებს, რომელსაც გრაფიკის დიზაინერები იყენებენ როგორც საბეჭდი, ასევე ვებ ნამუშევრების შესაქმნელად. კურსის მიზანია ასწავლოს მსმენელებს ბანერების, კლიპების, სარეკლამო მასალების და ა.შ. დამზადება როგორც შიდა, ასევე კომერციული გამოყენებისთვის. 


კურსის სტრუქტურა და შინაარსი:

 • პროგრამა Adobe Photoshop -ის შესავალი სახე: ახალი ფაილის შექმნა.
 • მენიუს განხილვა. პარამეტრების პანელი. ინსტრუმენტების სვეტი.
 • დაფერვისა და მონიშვნის ხელსაწყოები:
 • მაგნიტური ლასო. ხელსაწყო პიპეტი, ფერების შერჩევა. სურათის დაფერვა, კონტურის დაფერვა. ფიგურის დაფერვა გრედიენტით.
 • ხელსაწყოების განხილვა, საშლელი, ფანქარი. ხელსაწყო ფუნჯი, ფუნჯის პატრამეტრების განხილვა F5, საკუთარი ფუნჯის შექმნა. გამოსახულების შენახვა PSD ფორმატში.
 • სურათის აწყობა ფრაგმენტებიდან. 
 • მოქმედების გაუქმება History. პალიტრა Navigator. ხელსაწყო გამადიდებელი, მონიშნული ფიგურის გარდაქმნა. გამოსახულების კადრირება. შრეების პალიტრა. შრეების რედაქტირება გადატანა ერთი ფაილიდან მეორეში, წაშლა. ახალი შრის შექმნა. შრეების გაერთიანება. გამოსახულების შენახვა JPEG, PNG, GIF, TIF ფორმატებში.
 • სურათის სკანირება და კორექცია:
 • სკანირებული სურათის გასწორება და კადრირება. ხელსაწყო კადრი (Crop). ტონების კორექცია. ფრაგმენტის მონიშვნა სწრაფი ნიღბით. შავ-თეთრი სურათის გაფერადება.
 • ფენებზე მუშაობა: ფენის შექმნა, დამალვა.
 • Blending mode–ბის (ფენების შერევის) მეტოდების გამოყენება ფენების მიმართ
 • ფენაზე გრადიენტის გამოყენება
 • ფენაზე ტექსტის და ფენის ეფექტების დამატება
 • ხელსაწყო მხატვრული ფუნჯი. ხელსაწყო მხატვრული აღმდგენი ფუნჯი.
 • გამოსახულების რეტუშირება და კოლაჟი:
 • გამოსახულების ელემენტის მოშორება. გამოსახულების რეტუშირება. ხელსაწყო შტამპი Clone Stamp. ხელსაწყო კალამი. სურათის ფონის შეცვლა. ეფექტი დაცემული ჩრდილი. გამოსახულებაში ფონის შეცვლა. ხელსაწყო გაღიავება, გამუქება. ანარეკლის შექმნა.
 • სურათის ჩასმა მონიშნულ არეში:
 • გამოსახულების ზომის შეცვლა. სურათის ფრაგმენტის ჩასმა მონიშნულ არეში. დაფერვა შაბლონით. ორი გამოსახულების კოლაჟი სწრაფი ნიღბის გამოყენებით. შრეების ზედდების რეჟიმი.  Smart Object
 • ფილტრებთან მუშაობა: ფილტრების დანიშნულება. Filter Gallery, Liquify
 • ხელსაწყო ტექსტი და ეფექტები: ვერტიკალური ტექსტი. ტექსტის შემოწერა მრუდზე. ტექსტის განლაგება და მისი ტრასფორმაციის რეჟიმები. პალიტრა Styles.ახალი სტილების დამატება.
 • 3D და ფენებთან მუშაობა: 3D ობიექტების შექმნა.
 • Vanishing Point–ის და 3D ეფექტების გამოყენება ფენაში.
 • ფერთა რეჟიმები: RGB, grayscale და CMYK–ის ფერად სივრცის განსაზღვრა,
 • გამოსახულების დასაბეჭდად შემოწმება.
 • არსებული დოკუმენტის ტრასფორმაცია სხვადასხვა გრაფიკულ ფოტმატში.


კურსის ხელმძღვანელი: თორნიკე თამაზაშვილი


კურსის ხანგრძლივობა: 10 გაკვეთილი

კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად 600 ლარი. ჯგუფში: 500ლარი


კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.


მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.


მისამართი:  თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან-საბას ქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონები: 272- 87 -87; 2 14-66-43; 593 73 70 43

ელ-ფოსტა: info@nbacademy.ge

ვებ-გვერდი: www.nbacademy.ge

სკაიპი: nbcenter.ge


გადმოწერე სილაბუსი - ფოტოშოპის კურსი
1