არქიკადის კურსი

NB აკადემია გიწვევთ   არქიკადის  შემსწავლელ კურსებზე.


კურსის განკუთვნილია დამწყები და უკვე მოქმედი დიზაინერებისათვის და არქიტექტორებისათვის, ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე დაეუფლოს სამშენებლო არქიტექტურულ პროგრამებს.


კურსის თემატიკა:

 • პროგრამა არხიკადის მიმოხილვა და მისი ინტერფეისის გაცნობა.
 • პანელების გამოტანა-განლაგება. ფურცლის მაშტაბში მოყვანა.
 • ხაზები და მისი თვისებები. წრეწირები, ელიფსები
 • ღერძის ხაზების გამოყვანა, კედლები, სვეტები.
 • რიგელები მათი გამრავლება-გადაადგილება; 
 • ფანჯრები, კარებები, ვიტრაჟები
 • მართობული და პარალელური ხაზების გავლება, დაღერძვა. 
 • იატაკი, კედლები, გადახურვა ( ქანობიანი და გუმბათიანი ) 
 • ტექსტის ფორმატირება; სართულები, სართულ შუანიშნულები, პერგამენტი
 • სურათის შემოტანა და მასზე ნახაზის დატანა. ფენები.  
 • კიბეების აწყობა, პანდუსები, რელიეფის აგება იზოგიფსებით
 • ჭრილები და ფასადები; ზომის ხაზების გამოტანა, ნიშნულები
 • გეგმაზე ფართობების დათვლა, სხვადასხვა უზორების დადება გეგმაზე
 • გამზადებული ბიბლიოთეკის ობიექტები; 3-D ვიზუალიზაცია (რენდერი)
 • ინტერიერი, განათება; 
 • პრაქტიკული სავარჯიშოები ნასწავლი მასალის განსამტკიცებლად.


კურსის ხანგრძლივობა:- 10 გაკვეთილი  200 ლარი ინდივიდუალურად.

პროფესიონალური კურსი: -20 გაკვეთილი. 400 ლარი ინდივიდუალურად.


კურს უძღვება მოქმედი არქიტექტორი!!!


დამთავრების შემდეგ გაიცემა ორენოვენი სერთიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი  ჩაწერის  საფუძველზე.


მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბასქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონები: 272- 87 -87; 593 73- 70- 43; 2-14-66-43;

ელ-ფოსტა: info@nbacademy.ge

ვებ-გვერდი:www.nbacademy.ge

სკაიპი: nbcenter.ge

გადმოწერე სილაბუსი - არქიკადის კურსი
1