ვებ პროგრამირება

NB აკადემია გთავაზობთ ვებ ტექნოლოგიების შესწავლას პროფესიონალურ დონეზე.


კურსი შედგება სამი საფეხურისაგან:

  1. ვებ მარკირება: Markup -  HTML/CSS / Responsive Layout (Bootstrap);
  2. ვებ პროგრამირება - Front End Development: Native Javascript, Jquery; 
  3. ვებ პროგრამირება და მონაცემთა ბაზები -  Back End Development:  PHP + მონაცემთა ბაზა MYSQL;


კურსის ხანგრძლივობა:  4 თვე / 48 საათი 

თითოეული კურსის ღირებულება: 300 ლარი;


გადმოწერე სილაბუსი - ვებ პროგრამირება
1